Người việt chơi đánh bài từ bao giờ Thời gian đã được xác định ...

Người việt chơi đánh bài từ bao giờ?

Bài bạc đã có từ rất lâu, người Việt cũng chơi, người Tàu cũng chơi và người Tây lại càng chơi. Bài bạc là thú vui giải trí của con người, song cũng rất dễ làm con người trở thành con nghiện, dẫn đến các tệ nạn xã hội. Phổ biến là vậy nhưng có bao giờ bạn tự đặt […]

Read more